Utile

Tarife pentru servicul de distributie

Serviciul de transport si de distributie se face in regim de monopol si se afla  in gestiunea operatorilor de retea sau de distributie, avand in vedere dificultatile tehnice si constrangerile financiare pentru reproducerea infrastructurii adecvate activității de distributie.

Activitatile de distributie si transport nu fac obiectul negocierilor intre vanzator si client, insa au tarife stabilite prin lege, aceleasi pentru toti furnizorii, reglementate de ANRE.

Tarife Distributie 01.07.2017 pdf-button

Tarife Distributie 01.01.2018 pdf-button

Tarife Distributie 01.07.2018 pdf-button

Tarife Distributie 01.08.2018 pdf-button

Legislatie

Legislatie primara

Legea nr. 123/2012 Legea energiei și a gazelor naturale

Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE

H.G. nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieței de energie electrică și gaze naturale, publicată în M.O. nr. 427/27.06.2007

O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor cu modificările și completările ulterioare, republicată în 2007

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în M.O. nr. 577/13.08.2010 cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 160/2016 privind eficienta energetica publicată în M.O. nr. 562/26.07.2016 cu modificarrile si compleatarile ulterioare

Legislatie secundara

Ordinul nr. 08/2017 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat  publicat in M.O., partea I, nr. 118/13.02.2017

Ordinul nr. 61/2016 pentru aprobare a Regulamentului de etichetare a energiei electrice, publicat in M.O., partea I, nr. 836/21.10.2016

Ordinul nr. 33/2016 pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.;

Ordinul nr. 24/2016 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;

Ordinul nr. 11/2016 – Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

Ordinul nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea publicat în M.O., nr. 971/29.12.2015nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clieniților finalide energie electrică și gaze naturale publicat în M.O. partea I, nr. 492/06.07.2015

Ordinul nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal și pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014 publicat in M.O., partea I, 594/06.08.2015

Ordinul nr. 103/2015 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice publicat in M.O., partea I, nr. 523/14.07.2015

Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, publicat în M.O. nr. 492/06.07.2015 

Ordinul nr. 75/2015 pentru aprobarea Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare, publicat in M.O., Partea I, 307/06.05.2015

Ordinul nr. 16/2015 pentru aprobarea procedurii – cadru privind obligația furnizorului de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali, publicat în M.O. partea I, nr. 193/23.03.2015

Ordinul nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 781/27.10.2014

Ordinul nr. 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, în vigoare de la 31.10.2014

Ordinul nr. 51/2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. si de abrogare a Anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat in M.O. nr. 474/27.06.2014

Ordinul nr. 50/2014 pentru modificarea Ordinului nr.119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de factuare a acesteia, publicat în M.O. nr. 473/27.06.2014

Ordinul nr. 35/2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță, publicat în M.O. nr. 442/17.06.2014

Ordinul nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013

Ordinul nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Ordinul nr. 9/2014 pentru aprobarea procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clientii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, prin Ordinul nr. 82/2013, publicat în M.O. nr. 119/18.02.2014

Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea conținutului cadru al certificatelor de racordare, publicat în M.O. nr. 72/29.01.2014

Ordinul nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficienta, publicat în M.O. nr. 826/23.12.2013

Ordinul nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în M.O. nr. 825 / 23.12.2013, abrogă Ordinul nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în M.O. nr. 172/10.03.2011

Ordinul nr. 59/213 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, publicat în M.O. nr. 517 bis/19.08.2013 cu completarile si modificarile ulterioare si Anexa

Ordinul nr. 35/2013 privind aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

Ordinul nr. 128/2008 – Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție Revizia I publicat în M.O. nr. 43/26.01.2008

Ordinul nr. 60/2008 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică publicat în M.O. nr. 551/22.07.2008 cu completarile si modificarile ulterioare

Ordinul nr. 28/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energie electrice, publicat în M.O. nr. 760/09.11.2007

Ordinul nr. 25/2004 – Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică, publicat în M.O. nr. 989/27.10.2004

Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica

Intreruperi programate
Link-uri utile